Piet de Gruyter

 

                                                                       Utrecht

 

                                                           

                                              De Gruyter  Biltstraat 54-1 (1973) Utrecht                                Nu     U  Unique                   

 

                                                                                             

                                                                                                         Biltstraat    Dhr Baar, mej Grevengoed en Dhr Willekes

       

 

 

                                                        

                                                 P de Gruyter Biltstraat 24   Utrecht 1929                           Nu de Keyzer Makelaarsgroep is NU No 24 !!!!

 

 

                                                                        

                                                                         14 Daags Bedrijfsblad voor het personeel van P de Gruyter en Zoon N V Donderdag 11 Novembert 1969  No 119

 

 

                                     w

                                                                                          Wie weet waar deze vestiging van de Gruyter zich bevond destijds

                                  Geachte heer Zwart,

                                  Bijgaand een foto waarop mijn grootvader Gradus Brouwer (geheel links) als medewerker van een de Gruyter filiaal staat.

                                  Kunt u mij zeggen welk filiaal dit betreft en in welk jaar ongeveer deze foto is gemaakt.

                                  Mijn grootvader heeft in Eindhoven en Utrecht gewoond en is bij mijn weten ook filiaal chef geweest.

                                  Op de website van Piet de Gruyter heb ik de tegeltableaus niet kunnen herkennen.

                                  Ik hoop dat u mij verder kunt helpen en/of verwijzen naar boek of publicaties.

                                  Met vriendelijke groet

 
                                                         Gé Brouwer


 

 

                                                   

                                                                                                                        de Gruyter Burgemeester Reigerstraat  44

 

                                                                                                     

                                                                                                                de Gruyter Burgemeester Reigerstraat  44

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                            de Gruyter Bilderdijkstraat 5

 

 

 

                                                                                      Bemuurde Weerd   3  Utrecht

 

 

                                                

                                                                                                                  Front en stukje interieur

 

                                          Hoi Jaap ,
 
                                           Ik heb weer eens wat veldwerk verricht en naar mijn Utregg geweest om eens te kijken naar het pand aan de Bemuurde Weerd Oost Zijde.
                                           Ik was totaal verrast om daar het De Gruyter pand in volle glorie aan te treffen , de geveltekst is er nog ,

                                          en ook de tegeltableaus zijn nog te zien van buitenaf .

                                         Wat mooi toch dat na zoveel jaren het pand nog in deze staat bewaard is gebleven .

                                         Ik heb ze gefotografeerd door de etalageruiten , de tableaus met die mooie voorstellingen er op .
                                         Het pand lijkt tegenwoordig in gebruik als fotostudio , dat was me niet helemaal duidelijk .
                                         Ik voeg de foto's bij , maar het zijn foto's gemaakt met de telefoon , dus maak ik nog andere met de gewone camera .

 

                                        Vr Gr
                                               D. Freund
                                               Nieuwegein

                      

                                                                                   

                                                                              De Gruyter interieur Bemuurde Weerd  Utrecht

                                                         Deze bovenste en onderste foto,s zijn gestuurd door  Frans Landzaat, zie zijn commentaar hieronder

                                                                                             

                                              De Gruyter interieur Bemuurde Weerd 3 Utrecht .

 

   

                                     Beste Gruyter vrienden,
 
                                    “Der jacht ontkomen”
 
                                    Oftewel 2 jaar na het uitkomen van het Kunst van de Gruyter-boek komen verloren  geachte beelden plots boven water en daar mag ook u van genieten !! 
 
                                    vr.gr.
 
                                    Peter Sprangers
                                    secretaris
                                    st.Historische Kring Tolsteeg-Hoograven / Utrecht
                                    p/a
                                    Zeeltstraat 16
                                    3525TG Utrecht
                                    030-2960814
                                    info@hkth.nl
                                    www.hkth.nl

                                                                    

 

                                                                     

                                                                   Deze 2  bovenstaande foto's zijn een supplement van het boek van Peter Sprangers

                                                                   Zie http://www.hkth.nl/informatie.aspx?ID=61

 

                                                                

                                                                                             

                                                                                                      Mej.Richel en Dhr Cornet in de winkel Adriaan van Ostadelaan

                                                                                         Er is nog geen foto van de voormalige vestiging de Gruyter op de Adr v Ostadelaan

 

                          

                        

 

           Geachte heer Zwart,

           Van onze secretaris dhr.R.Stoffels te Makkum (Stichting Historie Grofkeramiek www.grofkeramiek.nl) ontving ik uw emailadres en website.

           Deze laatste heb ik met genoegen bekeken.

           Mijn kennis inzake de De Gruijter winkels is niet landelijk maar betreft alleen maar Utrecht.

           Wel heb ik eens bij de S.H.V.(Steenkolenhandelsvereniging) de opkoper van de vele toenmalige

           De Gruyter winkels, een fraai album gezien met daarin  foto's van alle filialen.

           Jaren later heb ik er nog eens om gevraagd maar toen kon men mij dit fraaie album niet meer laten zien.

           Het album was zeker plm. 10 cm dik en bekleed met groene stoffering met gouden letters.

           Mijn belangstelling voor de winkels van de Gruyter wordt meer gedreven door de fraaie betegeling.

           Zo kon ik deze eens te Utrecht aan de Bemuurde Weerd het binneninterieur fotograferen.(zie bijlage)

           Een voorbeeld voor de vele andere winkels.

           Dit tegeltableau was afkomstig van de Faience- en Tegelfabriek Holland te Utrecht.(1894-1918) Utrecht heeft vele verschillende
           De Gruyter winkels gehad. Ik wil nog altijd een onderzoek doen naar een andere kruidenier n.l. Zijlstra.

           Volgens mij had deze ook iets te maken met De Gruyter. Maar zover ben ik nog niet.


           Met vriendelijke groeten,

             Frans Landzaat

            bestuurslid St.Hist.Grofkeramiek

 

                                                                                      

                                   

                                                                                       De Gruyter   J.P.Coenstraat 69 hoek Kanaalstraat  Utrecht

                                                      In dit huidige pand is NU gesitueerd ,, Cultureel  dagcafe Kopi Susu  zie www.kopisusu.nl

                                                       cafe-borrels-exposities-cultuur-verhuur-vergaderruimte   info@kopisusu.nl

                                                       En er zitten ook in deze vestiging hele mooie tegetableau,s zie onder

                                                                                

 

                                                                   

                                                                           J P Coenstraat NU

 

                                                       

                                                                          Wanneer je die foto ziet met die urinoir voor de deur denk je meteen, bah, nou dat dacht de Gruyter ook

                                                                                    In de maanden vooraf aan de opening op 8 januari 1915 waren de protesten van de Gruyter niet

                                                                                                     van de lucht, op het laatste moment werd het inderdaad verwijderd

                                                                                                                     ,, De Kunst van de Gruyter ''         

 

                                                                                             

                                                                                    Personeel J.P.Coenstraat  Mevr v Loenen , Mej.Timmer , Mej Batenburg en de Hr Galesloot

 

 

                                                                                           

                                                                                           Disky Prins Bernhardplein 54 Utrecht . Disky was ooit ook nog van de Gruyter 

                                                                                              Aad Versluis

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                       Zijlstra  Kanaalstraat 90 Utrecht

                                                                          

                                                                                                        En zoals Kanaalstraat 90 het er nu uit ziet

 

                                            

 

                                                                       foto jaap zwart

                                                                                                                     Tableau No 1

                                          foto jaap zwart

                                                                                                                  Tableau No 2

 

                                                                                        foto jaap zwart

                                                                                            Tableau No 3

 

                                                                      Onderstaande het geweldige mooie huidige Interieur J P Coenstr 69 Utrecht

                                 

                                                                                                                                               foto's jaap zwart

 

 

                                                                                                        

 

                                                                    

 

                                                                             

                                                                       de Gruyter Twijnstraat 69 Utrecht Toen en Nu         Foto D.Freund     

                                                                          Nu  G.U.R.U. ' S - Twijnstraat 69 - Utrecht - Shopgids.nl

 

 

 

                                                                  Onderstaande foto's is zo gezegd de achterkant van de vestiging Twijnstraat 69

                                                              

                                                                                 Onder en boven de Gruyter    Achter Twijnstraat Utrecht

                                                       

                                                                                                              Foto's D.Freund

                                     De Gruyter    Achter Twijnstraat -1(1903)  Utrecht,   ook bekend als Twijnstraat aan de Werf ! /  Oude Gracht

                                     De achterzijde van de Twijnstraat op het niveau van de werfkelder viel zeker op als de frivole decoratie van de

                                     voorpui.

                                    Of via het water of via de straat; je kon de Gruyter niet ontlopen

                                    Aanvullende gegevens en foto's zijn uit boek ,, De Kunst van de Gruyter '' Boek  ISBN 978-90-78019-30-5   

 

                                                                                         

                                                                    de Gruyter Twijnstraat 63 Utrecht                                   Foto's D.Freund

                                                                                                  NU     EKODROME  TWIJNSTRAAT 63
                                                                                                                                   3511 ZJ UTRECHT


 

                         In het Bossche Museum te Den Bosch is ooit de verzameling “De Gruijter” van Henny  van Scharenburg terecht gekomen.

                         Deze verzameling werd vroeger tentoongesteld in Noordwijk.

                        In de jaren ’60 – ’70 was in de huidige Twijnstraat filiaal 401 gevestigd, tevens was boven in hetzelfde pand het districtskantoor

                       gevestigd.

                       Jarenlang heeft er een filiaal van Vini-France gezeten en de laatste periode een biologische supermarkt.

                        Ik weet niet of die er nog in zit.

                       Bijgaand een foto van filiaal 402, gevestigd aan de Lange Viestraat 4.

                      Thans RABO bank.

                       Filiaal 403 was gevestigd aan het Willem van Noortplein, thans ook RABObank.

                       Utrecht had denk ik zo’n 20 a 30 filialen.

                       Veel filialen zijn gewoon onvindbaar voor hen die niet uit Utrecht komen.

                       M.v.g.

                      Aad Versluis.

 

                                                        

                                                   de Gruyter Smaragdplein Utrecht 13-07-1965                  Smaragdplein 174 oktober 1966.

                                          Is een echte foto. Op je site staat een foto van het Smaragdplein van bovenaf genomen, met veel marktkramen             

                                                                                                              

                                                                         

                                                     Personeel aan het Smaragdplein Dhr van Leeuwen, Dhr v d Vliet , Dhr Hesse , Dhr Lonkhuizen

                                                     en de Hr Bruistens

                                                                         

                                                Smaragdplein Mej Temming, Mej Luca, Mej van Leersum , Mej Vosmeer en zittend Mej Bergman

 

           

                                                     

                                                           De Gruyter Roelantdreef  280 (WC Overvecht wat in 1971 of 1972 AH is geworden)       

                                                                                                                                       Toen en nu         

 

                                    
 

                                             

                                                    de  Gruyter   Händelstraat  71 Utrecht 1959                                               nu Etos

 

 

                                                           

                                                                               P  de Gruyter pand  Sweder van Zuylenweg Amsterdamsestraatweg 541

                                                                               Hoekpand, is wel meer een probleem in de adressering.

                                                                              Werd intern ook altijd aangeduid als Sw v Z.weg, omdat er op de A’damsestr.weg meerdere filialen zaten.

                                                                              Zo-ook Ondiep.

                                                                              gr Aad

 

                                                                                             

                                                                    Op de Amsterdamsestraatweg 541 Mej Lemke, Mevr v Soest, Mej Otten , Dhr Kragten , Mej. Bergman

                                                                     Dhr Maarschalkerweerd en de Dhr v.d.Boom

                                                     

                                                                           Nogmaals personeel Amsterdamsestraatweg 541 maar dan in 1947  

     

                                                              

                                                                   De Gruyter Amsterdamsestraatweg 291   hoek Ondiep (1955) Utrecht  

 

                                                                                                                         

                                                                                 Piet de Gruyter Amsterdamsestraatweg 174 Utrecht

                                                                                 In het voormalig De Gruijter pand Amsterdamsestraatweg 174 is nu een Turkse Hairstylist

                                                                                 gevestigd  , maar het is nog goed te zien dat het  ooit een grutterswinkel was .

                                                                                 Ik mocht ook binnen kijken maar zag helaas geen herkenbare details .


                                                                                 Gr D.Freund
 

               

 

 

                                                        

                                              de Gruyter Oudegracht 201 hoek Haverstraat Utrecht                  nu Dames en Heren mode Jason King

                                                        

                                                                                                             

                                                              

                                                                       En enige mooie detail foto,s van de Gruyter Oudegracht

 

 

               

                                                              

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                   

                                                              de Gruyter Prins Bernardplein 54 Utrecht Bedrijfsleider jaren 1960  was de Hr Jan Kapoen

                                                                                           Nu is het Diversmarkt De Waag

                                                                                                     Foto Fam Freund

 

                                                                                      

                                     Aan het Prins Bernardplein werken onder leiding van de Hr Kapoen de dames Westerman , Pompies, Den Hartog , Sodaar , Elbertse en Albers, alsmede de Hr Vis

                                                                                                      Ze waren er niet allemaal toen de fotograaf kwam

 

 

 

                                                                                       

                                                                          de Gruyter  Burgemeester Reigerstraat 44 Utrecht

 

                                                                           foto,s De Gruyter Utrecht zijn van Mevr Lenferink

 

                                                     Geachte heer, mevrouw,

                                                    In het kader van mijn onderzoek naar Utrechtse winkelpuien trof ik de website over

                                                    kruideniersfirma De Gruyter aan

                                                    http://www.pietdegruyter.nl/

                                                    De firma heeft op veel plekken in Utrecht gezeten en van een aantal van deze winkels heb ik foto's (uit 2009)

                                                    die ontbreken op uw website. Misschien leuk om eventueel toe te voegen?

                                                    Amsterdamsestraatweg 174 (1914)

                                                    Burgemeester Reigerstraat 44 (1930)

                                                    en de mooiste: Oudegracht 201 (1919, ontworpen door W.G. Welsing).

 

                                                    Met vriendelijke groeten,

                                                    Marieke Lenferink

 

                                                                                   

                                                                                        De Gruyter Lange Viestraat 4 (1956) Utrecht

                                                                                                          Foto Fam Freund

                                                 

                                                                                                       De Gruyter Lange Viestraat 1

                     

                                                               Ik weet er een klein beetje van.

                                                               De Lange Viestraat is ooit voor een deel afgebroken en herbouwd.

                                                               Dit om de straat te verbreden i.v.m. het toenemende verkeer in die tijd

                                                              De Lange Viestraat is natuurlijk altijd een drukke verkeersader geweest, en nog.

                                                              Ook moest er een nieuw pand komen voor de “Fransche Bazaar”, later “Galeries Modernes”

                                                              De winkel in de Lange Viestraat waar ik een aantal jaren “gestaan” heb (thans RABObank), zag er heel anders uit.

  
                                                               Aad Versluis.

 

                                                                                                                     

                                                           Personeel Lange Viestraat Utrecht v.l.n.r. Aad Versluis , Wil Stelten , Peter v Laar, Ria Mirck, knielend Riek van Miltenburg

                                                                                 

                                                                                                 Rechts de Gruyter Viestraat Utrecht

 

                                                                

                                                                          de Gruyter Willem van Noortplein 3 A  Nu Rabobank

 

                                                                                                                   

                                                                                                           de Gruyter Rijnlaan 32 , op de foto Google Maps Rabobank

                                                                                                                         Nu Engelbrecht Tandprothetische  Praktijk

 

                                                                                             

                                                                      Personeel Rijnlaan v.l.n.r. Mevr v Garderen, Mej Uppelschoten, mej van Eck en de Hr Poldervaart

 

 

                                                                                                

                                                                                                   de Gruyter Rijnlaan 8 Utrecht   , Nu bakker Stellaard

 

                                      Geachte Heer/Mevrouw,

                                      Ik ben geboren en getogen in het Utrechtse Rivierenwijk en verzamel ook foto's  etc. van Oud Utrecht.

                                      Heb de foto's bekeken van de winkels op de Rijnlaan in Utrecht.

                                     De Gruyter zat inderdaad op nr 32/34, maar is later verplaatst naar Rijnlaan 10 en niet naar Rijnlaan 8.

                                     Rijnlaan 8 was Bakkerij van Eekeren die er al sinds de jaren 50 zat en is later overgenomen door Alex Stellaard.


                                     Op de ander hoek Rijnlaan 10 hoek Dollardstraat zat levensmiddelenzaak Zijlstra.

                                     Begin jaren 60 is daar de Gruyter gekomen met als bedrijfsleider de Heer Zijlstra, ik heb er in 1966 gewerkt.

                                    Met vriendelijke groet


                                    Lijda de Wit Lammerts van Bueren

 

 

 

 

                                                   

                                                                                         3 foto's van Aad Versluis betreft  de Gruyter  Gaard / Troosterhof

                                                                                              

                                                                                                                                          Troosterhof Utrecht

                                                                                                         Op 31 Maart 1966 werd de winkel op het Troosterhof geopend

 

 

                                                 

                                                                              Op de Obbinklaan was de achterzijde van de winkel waar de goederen geleverd werden.

                                                                                                      

                                                                                          

                                                                          

                                                                 In zorgcentrum Tuindorp Oost aan de Winklerlaan 365 te Utrecht was op de begane grond een TOKO van

                                                                 de Gruijter gevestigd.

                                                                 Van buitenaf was dit nauwelijks te zien, er was geen buitenreclame aanwezig.

                                                                 Een TOKO was een winkeltje van minimale oppervlakte met een beperkt assortiment.

                                                                 Het is te vergelijken met de huidige winkeltjes in bejaardencentra. Alleen waren de TOKO’s groter.

                     

                                                                 Gr Aad

 

                            

 

                                                                                 

                                              

                                                                                                                  de Gruyter  Adm Helfrichlaan 70 Utrecht

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                          de Gruyter Jan v Scorelstraat 51 hoek Hendrick de Keijserstraat Utrecht

     

 

 

                                                                                                       Voor reacties mail naar   j.zwart@nostalgiekrant.nl
 
                                                                            
                                                                                                    Terug naar de hoofdpagina http://www.pietdegruyter.nl/