Piet de Gruyter

 

                                        Ubach over Worms,  Gemeente Landgraaf

 

                                                                          

                                                                             De Gruyter,   Steenenkruis,  Ubach over Worms

 

                                        Geachte heer Zwart,

                                Naar aanleiding van uw vraag over het De Gruyter-pand in Landgraaf kan ik u het volgende mededelen.

                                Het pand lag in de Nieuwenhagerheidestraat in de wijk Stenenkruis die een onderdeel vormde van de voormalige gemeente Ubach over Worms.

                               Deze laatste gemeente is in 1982 samen met de voormalige gemeenten Nieuwenhagen en Schaesberg samen gevoegd tot de huidige gemeente Landgraaf.

                               Met vriendelijke groet,

                               Namens het bestuur van de heemkundevereniging Landgraaf,

                                                                                                                                       Hub Dortants

 

                                                                                             

 

 

                                                                       

 

                                                       Geachte heer Zwart,

                                                       Het huisnummer van het de Gruyterpand was Nieuwenhagerheidestr. 67. nu Landgraaf

                                                       Ons is bekend dat de familie Nijenhuis in het pand woonde van 1934-1963 en de winkel had.

                                                       Het pand is juni 1976? afgebroken om plaats te maken voor woningen.

                                                      Bijgaand enkele foto's die grotendeels van de familie Nijenhuis afkomstig zijn.

                                                      Met vriendelijke groet,

                                                                                             Hub Dortants

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                               Gertie met Liena winkelhulp Pieter Steuwen

 

 

 

                                                       

                                                                                               Enige opmerkingen van de Auteur van deze website van Piet de Gruyter

 

                                        Alhoewel de winkelinterieurs heel mooi waren / en zijn ,  met al zijn prachtige tegeltableaus , bouwstijlen en aankleding der winkels en

                                        panden blijf ik persoonlijk dit soort foto's het allermooist vinden

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

                                             

                                                                                               En hier de lege plek waar vroeger het pand van de Gruyter stond

 

 

                                                                                         

                                                                                                  Voormalige de Gruyter op de Streeperstraat Schaesberg /  Landgraaf

                                                                

                                                                        Beste heer Zwart,

                                                                Naar aanleiding van uw mailverkeer met de heer Hub Dortants deel ik u mede, dat ook

                                                                in Schaesberg aan het adres Streeperstraat een winkel van de Gruyter was gevestigd.

                                                                Het pand waar de winkel in gevestigd was is gesloopt.

                                                                Nadat de winkel werd opgeheven vestigde zich hier een rijwielhandel.

                                                                Een foto van het oude pand heb ik bijgevoegd.

                                                                Het is mij nog niet duidelijk wie de winkel indertijd exploiteerde.

             

                                                                               met vriendelijke groet,

                                                                                            Jo Schiffelers, heemkundevereniging Landgraaf

 

 

 

                                                                                                             Voor reacties mail naar   j.zwart@nostalgiekrant.nl
 
                                                                            
                                                                                                          Terug naar de hoofdpagina http://www.pietdegruyter.nl/